تبلیغات

پنل طلایی

1,250,000

صفحه اول سایت: پست در صفه اول سایت و اپلیکیشن موبایل حکیم(6 ماه)
پوش نوتیفیکیشن: 6 بار از طریق وب +6 بار اپلیکیشن موبایل
اینستاگرام: پست دائمی + 6 بار استوری
تلگرام: پست دائمی در کانال + 6 بار پیام از طریق ربات سامانه نوبت دهی حکیم
هدیه: سئو دائمی رایگان
تخفیف: 30 درصد
قیمت: 1.250.000 تومان
خرید

پنل نقره ای

715,000

صفحه اول سایت: پست در صفه اول سایت و اپلیکیشن موبایل حکیم(3 ماه)
پوش نوتیفیکیشن: 3بار از طریق وب +3 بار اپلیکیشن موبایل
اینستاگرام: پست دائمی + 3 بار استوری
تلگرام: پست دائمی در کانال + 3 بار پیام از طریق ربات سامانه نوبت دهی حکیم
هدیه: سئو دائمی رایگان
تخفیف: 20 درصد
قیمت: 715.000 تومان
خرید

پنل برنزی

2,000,000

صفحه اول سایت: پست در صفحه اول سایت و اپلیکیشن موبایل حکیم(1 ماه)
پوش نوتیفیکیشن: یکبار از طریق وب +یکبار اپلیکیشن موبایل
اینستاگرام: پست دائمی + 1 بار استوری
تلگرام: پست دائمی در کانال + یکبار پیام از طریق ربات سامانه نوبت دهی حکیم
هدیه: سئو دائمی رایگان
تخفیف: 5 درصد
قیمت:
خرید