کاربر گرامی چنانچه گزارش، انتقاد، پیشنهاد و یا پیامی دارید برای ما از ارسال کنید و همچنین می توانید با پشتیبانی تماس حاصل نمایید
  • افغانستان هرات
  • تلفن : +93
  • info@hakimloqman.com
چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟