قوانین و مقررات

حکیم به وجود آمده است تا تجربه سلامت شما را توسعه دهد و بر این اساس امیدوار هستیم تا شما از خدمات حکیم بهترین استفاده و بهره را ببرید. در این متن حقوق و مسئولیت‌های شما کاربران گرامی و گهوارک به منظور استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی گهوارک به دقت بیان شده است

ورود کاربران به وب‏‌سایت حکیم هنگام استفاده از پروفایل شخصی و استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی و تلفن همراه و سایر خدمات ارائه شده توسط حکیم به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات حکیم است.