شرکت حکیم آماده است تا در صورتی که شما موفق نشدید کالای مورد نظر خود را در بازار پیدا کنید با دریافت مشخصات کالای مدنظر اقدام به تامین کالای مورد نظر شما کند. 

درخواست کالا

مشخصات فردی
آدرس سفارش دهنده

مشخصات کالا

حداقل سه عکس از زاویه های مختلف کالا بارگزاری شود
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 30 MB, حداکثر فایل ها : 5.